Voor werkgevers zijn er 5 goede redenen om aandacht te besteden aan medewerkers in de overgang:

  1. Uit onderzoek blijkt een sterke negatieve samenhang tussen overgangsklachten en werkvermogen.
  2. Ongeveer 30% van het verzuim bij deze groep medewerkers lijkt samen te hangen met de overgang.
  3. U kunt dit verzuim met aandacht, voorlichting en interventies beperken en zo kosten besparen.
  4. Vrouwen praten hierover doorgaans nog niet of nauwelijks met hun leidinggevende.
  5. Vrouwen in en na de overgangsleeftijd zijn waardevolle medewerkers.

 

Overgangsproof worden? Wij helpen graag!