Netwerk OVER!

  • Initieert en begeleidt (wetenschappelijk) onderzoek;
  • Zet vrouwen in de overgang in beweging om eigen regie te nemen op deze belangrijke levensfase;
  • Zet werkgevers op het goede spoor als het gaat om (extra) aandacht voor medewerkers in deze levensfase in het kader van gezond en vitaal werken;
  • Geeft zorgaanbieders wetenschappelijk onderbouwde informatie in de vorm van (geaccrediteerde) nascholing.